Uşaq portalı Rus Hz.Peyğəmbər(s):“Ey camaat, mən sizin aranızda iki ağır və qiymətli əmanəti yadigar qoyuram! Əgər onlardan yapışsanız, heç vaxt azğınlığa düşməzsiniz: Allahın kitabı və itrətim olan Əhli-beytim!”
Shia.az SonÜmidTv media
sitename

 

Tarixi mənbələrə əsasən bu gün Hürr ibn Yezid Riyahi, Ubeydullah ibn Ziyada bir məktub yazaraq onu İmamın (ə) Məhərrəm ayının ikinci günü Kərbəlada baş vermiş hadisələrKərbəlaya girişindən xəbərdar etdi.

 

İmam Hüseynin (ə) duası
İmam Hüseyn (ə) öz əhli-beytini, övlad və qardaşlarını toplayıb onlara bir nəzər salaraq ağladı və belə dedi: İlahi! Biz sənin peyğəmbərin olan Muhəmmədin (s) ailəsiyik. Bizi cəddimizin hərəmindən qovdular və Bəni Üməyyə bizə cəfa etdi. İlahi! Bizim haqqımızı zalımlardan al və bizləri ədalətsizlərə qalib et. Ümmi Gülsüm İmama (ə) dedi: bu vadidə qəribə hiss keçirir və qorxulu qüssə qəlbimə kölgə salıbdır.

İmam Hüseyn (ə) bacısına təsəlli verdi.
İmam Hüseynin (ə) sözləri İmam (ə) Kərbəla çölünə daxil olandan sonra öz səhabələrinə buyurdu: "İnsanlar dünyanın quludur və dini yalnız dillərində dadlı bir şey kimi saxlıyarlar, onun dadını dillərindən gedənə qədər saxlayar, elə ki, imtahan gəlir - dindarlar azalır”.

 

İmam Hüseynin (ə) Kufə əhlinə məktubu
İmam (ə) kağız və mürəkkəb istədi. Öz nəzərlərində möhkəm qaldığını sanan Kufə böyüklərindən bir neçəsinə bu məktubu yazdı.

 

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim
Hüseyn ibn Əlidən (ə) Süleyman ibn Surəd, Müsəyyib ibn Nəcbə, Rəfaət ibn Şədad, abdullah ibn Val və bir dəstə möminlərə: siz bilirsiniz ki, Allahın Rəsulu (s) həyatda olarkən buyurmuşdur: hər kim Allahın haramını halal edən, öz əhdini sındıran, mənim qanunlarımla zidd olan, Allah bəndələri ilə zülmkarlıqla rəftar edən zalım bir şahı görüb, dili, yaxud əməli ilə etiraz etməzsə - layiqdir ki,  Allah o ədalətsiz şaha hazırladığı əzabı onun üçün də hazırlasın. Həmçinin siz bilirsiniz və bu dəstə (Bəni Üməyyə) tanıyırsınız ki, şeytana itaət etmiş və Allahın itaətindən çıxmışlar. Fəsadı aşkar, Allahın hədlərini unutmuş, qənimətləri özlərinə aid etmiş və Allahın halalını haram, haramını isə halal etmişdir. Sizin məktublarınız mənə çatdı və elçiləriniz yanıma gələrək dedilər ki, siz mənimlə beyət etmisiniz. Məni heç vaxt mübarizə meydanında tək qoymaz və məni düşmənə təslim etməzsiniz. Əgər öz əhdi-peymanınızda möhkəm durmusunuzsa hansı ki, savab yolu da elə budur, mən sizinləyəm, ailəm ailənizlədir. Mən də, sizin öndəriniz olacam. Əgər belə etməsəniz və əhdinizdə möhkəm olmasanız - mənim beyətimi öz üzərinizdən götürmüsünüz. Öz canıma and olsun ki, təəccüb etmərəm necə ki, atam, qardaşım və əmim oğlu Müslüm ilə rəftarınızı görmüşəm. Sizlərə ancaq naşı insanlar aldanar. Siz mənimlə yoldaşlıq etmək fürsətini əldən vermisiniz. Kim əhd-peymanını sındırsa, ziyanını görəcək və Allah məni tezliklə sizdən ehtiyacsız edəcək. Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun sizlərə.


İmam (ə) məktubu bağlayıb möhürləyərək,  Qeys ibn Müshər Siydaviyə verdi və Kufəyə göndərdi. İmam Hüseyn (ə) Qeysin şəhadət xəbərini eşidəndə ağlayaraq göz yaşı üzünə axdı və buyurdu: İlahi! Bizim və şiələrimiz üçün öz yanında uca məqam qərar ver, bizi onlarla öz rəhmətinin yanında qərar ver ki, Sən hər bir işi görməyə qadirsən.
Sonra İmam (ə) Allaha həmd və səna edib, Həzrət Muhəmmədə (s) və Muhəmməd ailəsinə salam göndərdi və xütbə oxudu.

 

İmam Hüseynin (ə) səhabələrinin sözləri
İmam Hüseynin (ə) xütbəsindən sonra, Züheyr ayağa qalxıb dedi: Ey Peyğəmbərin (s) oğlu! Sənin sözlərini eşitdik, əgər bizim dünyamız həmişəlik və biz də, o dünyada əbədi olsaydıq, səninlə qiyam etməyi və sənin yanında şəhid olmağı dünyada qalmaqdan üstün tutar və müqəddəm edərdik. 
Sonra Bureyr ibn Xüzeyr ayağa qalxaraq dedi: Ey Allah Rəsulunun oğlu! Allah sənin vasitənlə bizə minnət qoyub ki, biz sənin yanında cihad edək və bədənlərimiz tikə-tikə olsun ki, böyük cəddin Allahın Rəsulu (s) bizə Qiyamət günü şəfaət etsin. sonra bir-bir başqa səhabələr ayağa qalxaraq öz sadiqliyini imam Hüseynə (ə) sözləri ilə bildirirdilər.

 

İbn Ziyadın (lən) İmam Hüseynə məktubu
Məhərrəm ayının ikisində baş verən mühüm hadisələrdən biri də, Übeydullahın İmam Hüseynə (ə) yazdığı məktubudur.O, İmam Hüseynin (ə) Kərbəlaya girişindən xəbərdar olandan sonra həzrətə bir məktub yazdı ki, o məktubda İmamı (ə) Yezidə beyət etməyə çağırmış, əks təqdirdə həzrəti şəhid edəcəyini bildirmişdi. Məktub İmam Hüseynə (ə) çatanda həzrət məktubu oxuyub yerə ataraq buyurdu: məxluqun razılığını Xaliqin qəzəbi müqabilində satın alan dəstə nicat tapmaz. 
Übeydullahın göndərdiyi elçi Həzrətdən (ə) məktubun cavabını soruşduqda, İmam (ə) cavab verir: "Bu məktubun cavabı yoxdur. Çünki, Übeydullaha Allahın əzabı lazım və sabitdir".


Qasid, Hüseynin (ə) cavabını Übeydullaha çatdırdı. O,  qəzəbli halda Ömər ibn Sə`də baxaraq, onu İmam Hüseynlə (ə) döyüşməyə əmr etdi. Ömər Sə`d Rey şəhərinin valisi olması üçün dəridən-qabıqdan çıxmasına baxmayaraq, İmam Hüseynlə (ə) döyüşməkdən imtina etmək istədi. Lakin Übeydullah ona döyüşmədiyi təqdirdə Rey şəhərini görməyəcəyini bildirdi.


Ömər Sə`d Übeydullahdan düşünmək üçün bir gecə möhlət istədi. 
Sonra bir neçə nəfərlə məsləhətləşdi. Hamı onu Hüseyn ibn Əli (ə) ilə vuruşmaqdan çəkinməyi məsləhət gördü. O da, döyüşməyəcəyini bildirdi. Lakin Übeydullahın təkidlərindən sonra İmam Hüseyn (ə) ilə döyüşməyi üstün tutdu.

www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
İmam Hüseyn (ə) üçün tökülən göz yaşının bərəkətləri
İmam Hüseyn (ə) üçün tökülən göz yaşının bərəkətləri
İmam Cavad (ə) qısa ömrü boyu möminlər üçün qaranlıqda parlayan məşəl kimi idi.
İmam Cavad (ə) qısa ömrü boyu möminlər üçün qaranlıqda parlayan məşəl kimi idi.
İmam Zaman ağanın (ə.f) azərbaycanlı vəkili
İmam Zaman ağanın (ə.f) azərbaycanlı vəkili
İmam Hüseynin (ə) eşq və fədakarlıqla dolu həyatı
İmam Hüseynin (ə) eşq və fədakarlıqla dolu həyatı
İmam Hüseynin (ə) kəramət dəryasından bir neçə damla
İmam Hüseynin (ə) kəramət dəryasından bir neçə damla
Bu mövludda sevinclə göz yaşı bir-birinə qarışır..
Bu mövludda sevinclə göz yaşı bir-birinə qarışır..
Dəstəmaz alan zaman İmam Əli (ə) nə deyirdi?
Dəstəmaz alan zaman İmam Əli (ə) nə deyirdi?
Günahı tərk etmək üçün İmam Hüseynin (ə) 5 tövsiyəsi
Günahı tərk etmək üçün İmam Hüseynin (ə) 5 tövsiyəsi
Kərbəlada nə baş verib?  Birinci hissə
Kərbəlada nə baş verib? Birinci hissə
Kərbəla şəhidləri...
Kərbəla şəhidləri...
Bizimlə eyni əqidədə olmayan qohumlarımızla necə rəftar edək?
Bizimlə eyni əqidədə olmayan qohumlarımızla necə rəftar edək?
Bakı və Abşeron üfüqü ilə Oktyabr ayı üçün gündəlik namazların azan cədvəli
Bakı və Abşeron üfüqü ilə Oktyabr ayı üçün gündəlik namazların azan cədvəli
Həzrət Muhəmməd (səllAllahu əleyhi və alih) imam Hüseyn əleyhissalam üçün matəm saxlamış, onun başına gələcək müsibətlər barədə danışmış və imam Hüseynə (ə) ağlamışdır. .
Həzrət Muhəmməd (səllAllahu əleyhi və alih) imam Hüseyn əleyhissalam üçün matəm saxlamış, onun başına gələcək müsibətlər barədə danışmış və imam Hüseynə (ə) ağlamışdır. .
Bizimlə eyni əqidədə olmayan qohumlarımızla necə rəftar edək?
Bizimlə eyni əqidədə olmayan qohumlarımızla necə rəftar edək?
İmam Məhəmməd Təqi əleyhissalam və valideynə ehtiram
İmam Məhəmməd Təqi əleyhissalam və valideynə ehtiram
Bir nəfər Həzrət İmam Hüseynin (ə) yanına gəlib dedi: Mən günahkar bir şəxsəm və günahdan da əl çəkə bilmirəm
Bir nəfər Həzrət İmam Hüseynin (ə) yanına gəlib dedi: Mən günahkar bir şəxsəm və günahdan da əl çəkə bilmirəm
Bu gecə hərəmə daxil olmağa icazən yoxdur!
Bu gecə hərəmə daxil olmağa icazən yoxdur!
HƏRƏMİN ASTANASINDA
HƏRƏMİN ASTANASINDA
İmam Hüseynin gündəlik namazlardan sonra oxuduğu münacat
İmam Hüseynin gündəlik namazlardan sonra oxuduğu münacat
Həzrət Abbasa (ə) niyə səqqa dedilər?
Həzrət Abbasa (ə) niyə səqqa dedilər?
İmam Hüseynin (ə) hərəmindən gələn alma iyinin sirri
İmam Hüseynin (ə) hərəmindən gələn alma iyinin sirri
İLK HƏMLƏNİ DƏF EDƏRKƏN ŞƏHİD OLANLAR
İLK HƏMLƏNİ DƏF EDƏRKƏN ŞƏHİD OLANLAR
İmam Hüseyn əleyhissalamı öldürənlər şiələr idimi?!
İmam Hüseyn əleyhissalamı öldürənlər şiələr idimi?!
İmam Hüseyn əleyhissalam Qurani-Kərimdə
İmam Hüseyn əleyhissalam Qurani-Kərimdə
Məhərrəm günlərində əzadarlıq mərasimlərinin keçirilməsinin əsas mahiyyəti
Məhərrəm günlərində əzadarlıq mərasimlərinin keçirilməsinin əsas mahiyyəti
İmam Hüseyn (ə) bu zikrə görə bağını bağışladı
İmam Hüseyn (ə) bu zikrə görə bağını bağışladı
İMAM CAVAD (Ə) – KƏRAMƏT VƏ SƏXAVƏT NÜMUNƏSİ
İMAM CAVAD (Ə) – KƏRAMƏT VƏ SƏXAVƏT NÜMUNƏSİ
İmam Zeynəlabidin (ə)-a şamlı qocanın söhbəti
İmam Zeynəlabidin (ə)-a şamlı qocanın söhbəti
Kərbəla şəhidlərinin cənazəsini kim dəfn etdi?
Kərbəla şəhidlərinin cənazəsini kim dəfn etdi?
İMAM HÜSEYN (Ə) PEYĞƏMBƏRİN (S) QUCAĞINDA
İMAM HÜSEYN (Ə) PEYĞƏMBƏRİN (S) QUCAĞINDA
Həzrət Müslüm ibn Əqil (ə) və Hani ibn Ürvənin (ə) şəhadəti
Həzrət Müslüm ibn Əqil (ə) və Hani ibn Ürvənin (ə) şəhadəti
Şəhidlər ağası İmam Hüseynin (ə) təvəllüdü
Şəhidlər ağası İmam Hüseynin (ə) təvəllüdü
Məhərrəm ayında əlamətdər günlər
Məhərrəm ayında əlamətdər günlər
Məhərrəm ayının əməlləri
Məhərrəm ayının əməlləri
İmam Hüseynin (ə) qırxı (ərbəin) bitdikdən sonra niyə daha 10 gün də matəm saxlayırlar? Həmin 10 günün Kərbəla faciəsi ilə əlaqəsi varmı?
İmam Hüseynin (ə) qırxı (ərbəin) bitdikdən sonra niyə daha 10 gün də matəm saxlayırlar? Həmin 10 günün Kərbəla faciəsi ilə əlaqəsi varmı?
Kərbəla Ələmdarı- Həzrət Abbas Əbəlfəzl (əleyhissəlam)
Kərbəla Ələmdarı- Həzrət Abbas Əbəlfəzl (əleyhissəlam)
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))