Uşaq portalı Rus Rus Hz.Peyğəmbəe(s):“Ey camaat, mən sizin aranızda iki ağır və qiymətli əmanəti yadigar qoyuram! Əgər onlardan yapışsanız, heç vaxt azğınlığa düşməzsiniz: Allahın kitabı və itrətim olan Əhli-beytim!”
Shia.az SonÜmidTv media
sitename"Dəhvul-ərz”gecəsidir. Yəni yerin suda, Kəbə evinin altından salınması. Çox şərafətli gecələrdən biridir. İlahi rəhmət yerə nazil olar. İbadətlə məşğul olmağın böyük savabı vardır. Həsən ibn Əli Vəşşa bir rəvayətdə belə deyir: "Mən uşaq ikən atamla həzrət İmam Rzanın (ə) xidmətində, zilqədənin 25-i şam yeyirdik. İmam belə buyurdu: "Bu gün İbrahim və İsa peyğəmbər anadan olmuşlar. Kəbə evinin altından yer salınmışdır. Hər kəs oruc tutsa, orucu altmış ayın orucuna bərabərdir.” Başqa rəvayətə görə, İmam Zaman (ə.c.) bu gündə qiyam edəcək."Dəhvul-ərz” günüdür. İlin orucunun ən çox savabı olan dörd günündən biridir. Bir rəvayətə görə, orucu yetmiş ilin orucu ilə bərabərdir. Başqa rəvayətə görə, yetmiş ilin kəffarəsidir. Hər kəs gündüzünü oruc tutsa, gecəsini ibadətlə başa vursa, onun üçün yüz ilin ibadəti yazılar. Bu günü oruc tutan şəxs üçün, yerlə göy arasında olanların hamısı istiğfar edərlər. Bu gün Allahın rəhmətinin paylanan günüdür. Bu gündə ibadətin və Allahın zikri üçün toplaşmağın böyük savabı vardır. Bu gün üçün oruc, ibadət, Allahın zikri və qüsllərdən başqa iki əməl də yazılmışdır:
1. Qum şiələrinin kitablarında gələn iki rükət namaz və bu namaz, zöhrə bir az qalmış qılınır. Hər rükətdə "Həmd”dən sonra beş dəfə "Şəms” surəsini oxumaq lazımdı. Salamdan sonra isə desin:
Uca və böyük Allahdan başqa güc və qüdrət yoxdur!
Sonra dua edib oxu:
Ey xətalardan keçən, mənim yanlışlıqlarımdan keç! Ey duaları qəbul edən, duamı qəbul et! Ey səsləri eşidən, səsimi eşit, mənə rəhm et, pisliklərimi bağışla, ey əzəmət və ehsan sahibi!


La həvlə və la quvvətə illa billahil əliyyil əzim.
Ya muqiləl əsərati əqilni əsrəti, ya mucibəd dəəvati əcib də`vəti, ya samiəl əsvati ismə` səvti, vərhəmni və təcavəz ən səyyiati, və ma indi ya zəl cəlali vəl ikram.

--------------------------------:

لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
يَا مُقِيلَ الْعَثَرَاتِ أَقِلْنِي عَثْرَتِي يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ أَجِبْ دَعْوَتِي يَا سَامِعَ الْأَصْوَاتِ اسْمَعْ صَوْتِي وَ ارْحَمْنِي وَ تَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِي وَ مَا عِنْدِي يَا ذَا الْجَلالِ وَ الْإِكْرَامِ

-------------------------------
"


Dəhvul-ərz” günün duası


Əllahummə dahiyəl kə`bəti və faliqəl həbbəh, və sarifəl ləzbəti və kaşifə kulli kurbəh, əs`əlukə fi hazəl yəvmi min əyyamikəlləti ə`zəmtə həqqəha və əqdəmtə səbqəha, və cəəl-təha indəl mu`mininə vədiəh, və iləykə zəriətən və birəhmətikəl vəsiəh, ən tusəlliyə əla Muhəmmədin əbdikəl mun-təcəb, fil misaqil qəribi yəvmət təlaq, fatiqi kulli rətqin və dain ila kulli həqq, və əla əhli bəytihil ətharil hudatil mənar, dəayimil cəbbari və vulatil cən-nəti vən nar, və ə`tina fi yəv-mina haza min ətaikəl məxzun, ğəyrə məqtuin və la məmnu` (məmnun), təcməu ləna bihit təvbətə və husnəl əvbəh, ya xəyrə məd`uvvin və əkrəmə mərcuvv, ya kəfiyyu ya vəyiyy, ya mən lutfuhu xəfiyy, ultuf li bilutfikə və əs`idni biəfvik, və əyyidni binəsrik, və la tunsini kərimə zikrikə bivulati əmrik, və həfəzəti sirrik, vəhfizni min şəvaibid dəhri ila yəvmil həşri vən nəşr, və əşhidni əvliyaəkə ində xuruci nəfsi və hululi rəmsi, vənqitai əməli vənqizai əcəli, Əllahummə vəzkurni əla tulil bila iza hələltu bəynə ətba-qis səra, və nəsiyənin nasunə minəl vəra, və əhlilni darəl muqaməh, və bəvvi`ni mənziləl kəraməh, vəc`əlni min mura-fiqi əvliyaik, və əhlictibaikə vəstifaik, və barik li fi liqaik, vərzuqni husnil əməli qəblə hululil əcəl, bəriyyən minəz zələli və suil xətəl, Əllahummə və əvridni həvzə nəbiyyikə Muhəmməd, səlləllahu ələyhi və alih, vəsqini minhu məşrə-bən rəviyya, saiğən həniyyən la əzməu bə`dəhu və la uhəlləlu virdəh, və la ənhu uzadu vəc`-əlhu li xəyrə zad, və əvfa miadin yəvmə yəqumul əşhad, Əllahummə vəl`ən cəbabirətəl əvvəlinə vəl axirin, və bihuquqi (lihuquqi) əvliyaikəl mustə`si-rin, Əllahummə vəqsim dəai-məhum və əhlik əşyaəhum və amiləhum, və əccil məhalikə-hum vəslubhum məmalikəhum, və zəyyiq ələyhim məsali-kəhum, vəl`ən məsahiməhum və muşarikəhum, Əllahummə və əccil fərəcə əvliyaik, vərdud ələyhim məzaliməhum, və əzhir bil həqqi qaiməhum, vəc`əlhu lidinikə muntəsira, və biəmrikə fi ə`daikə mu`təmira, Əlla-humməhfufhu biməlaikətin nəsr, və bima əlqəytə iləyhi minəl əmri fi ləylətil qədr, muntəqimən ləkə hətta tərza, və yəudə dinukə bihi və əla yədəyhi cədidən ğəzza, və yəm-həzəl həqqə məhza, və yərfuzəl batilə rəfza, Əllahummə səlli ələyhi və əla cəmii abaih, vəc`-əlna min səhbihi və usrətih, vəb`əsna fi kərrətihi hətta nə-kunə fi zəmanihi min ə`vanih, Əllahummə ədrik bina qiya-məhu və əşhidna əyyaməh, və səlli ələyh (əla Muhəmməd), vərdud iləyna səlaməh, vəssəla-mu ələyhi (ələyhim) və rəhmə-tullahi və bərəkatuh.


Ərəbcə oxunuşu


: اللَّهُمَّ دَاحِيَ الْكَعْبَةِ وَ فَالِقَ الْحَبَّةِ وَ صَارِفَ اللَّزْبَةِ وَ كَاشِفَ كُلِّ كُرْبَةٍ أَسْأَلُكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مِنْ أَيَّامِكَ الَّتِي أَعْظَمْتَ حَقَّهَا وَ أَقْدَمْتَ سَبْقَهَا وَ جَعَلْتَهَا عِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ وَدِيعَةً وَ إِلَيْكَ ذَرِيعَةً وَ بِرَحْمَتِكَ الْوَسِيعَةِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ الْمُنْتَجَبِ فِي الْمِيثَاقِ الْقَرِيبِ يَوْمَ التَّلاقِ فَاتِقِ كُلِّ رَتْقٍ وَ دَاعٍ إِلَى كُلِّ حَقٍّ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الْأَطْهَارِ الْهُدَاةِ الْمَنَارِ دَعَائِمِ الْجَبَّارِ وَ وُلاةِ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ وَ أَعْطِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا مِنْ عَطَائِكَ الْمَخْزُونِ غَيْرَ مَقْطُوعٍ وَ لا مَمْنُوعٍ [مَمْنُونٍ‏] تَجْمَعُ لَنَا بِهِ التَّوْبَةَ وَ حُسْنَ الْأَوْبَةِ يَا خَيْرَ مَدْعُوٍّ وَ أَكْرَمَ مَرْجُوٍّ يَا كَفِيُّ يَا وَفِيُّ يَا مَنْ لُطْفُهُ خَفِيٌّ الْطُفْ لِي بِلُطْفِكَ وَ أَسْعِدْنِي بِعَفْوِكَ وَ أَيِّدْنِي بِنَصْرِكَ وَ لا تُنْسِنِي كَرِيمَ ذِكْرِكَ بِوُلاةِ أَمْرِكَ وَ حَفَظَةِ سِرِّكَ وَ احْفَظْنِي مِنْ شَوَائِبِ الدَّهْرِ إِلَى يَوْمِ الْحَشْرِ وَ النَّشْرِ وَ أَشْهِدْنِي أَوْلِيَاءَكَ عِنْدَ خُرُوجِ نَفْسِي وَ حُلُولِ رَمْسِي وَ انْقِطَاعِ عَمَلِي وَ انْقِضَاءِ أَجَلِي اللَّهُمَّ وَ اذْكُرْنِي عَلَى طُولِ الْبِلَى إِذَا حَلَلْتُ بَيْنَ أَطْبَاقِ الثَّرَى وَ نَسِيَنِيَ النَّاسُونَ مِنَ الْوَرَى وَ أَحْلِلْنِي دَارَ الْمُقَامَةِ وَ بَوِّئْنِي مَنْزِلَ الْكَرَامَةِ وَ اجْعَلْنِي مِنْ مُرَافِقِي أَوْلِيَائِكَ وَ أَهْلِ اجْتِبَائِكَ وَ اصْطِفَائِكَ وَ بَارِكْ لِي فِي لِقَائِكَ وَ ارْزُقْنِي حُسْنَ الْعَمَلِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ بَرِيئا مِنَ الزَّلَلِ وَ سُوءِ الْخَطَلِ اللَّهُمَّ وَ أَوْرِدْنِي حَوْضَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اسْقِنِي مِنْهُ مَشْرَبا رَوِيّا سَائِغا هَنِيئا لا أَظْمَأُ بَعْدَهُ وَ لا أُحَلَّأُ وِرْدَهُ وَ لا عَنْهُ أُذَادُ وَ اجْعَلْهُ لِي خَيْرَ زَادٍ وَ أَوْفَى مِيعَادٍ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اللَّهُمَّ وَ الْعَنْ جَبَابِرَةَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ وَ بِحُقُوقِ [لِحُقُوقِ‏] أَوْلِيَائِكَ الْمُسْتَأْثِرِينَ اللَّهُمَّ وَ اقْصِمْ دَعَائِمَهُمْ وَ أَهْلِكْ أَشْيَاعَهُمْ وَ عَامِلَهُمْ وَ عَجِّلْ مَهَالِكَهُمْ وَ اسْلُبْهُمْ مَمَالِكَهُمْ وَ ضَيِّقْ عَلَيْهِمْ مَسَالِكَهُمْ وَ الْعَنْ مُسَاهِمَهُمْ وَ مُشَارِكَهُمْ اللَّهُمَّ وَ عَجِّلْ فَرَجَ أَوْلِيَائِكَ وَ ارْدُدْ عَلَيْهِمْ مَظَالِمَهُمْ وَ أَظْهِرْ بِالْحَقِّ قَائِمَهُمْ وَ اجْعَلْهُ لِدِينِكَ مُنْتَصِرا وَ بِأَمْرِكَ فِي أَعْدَائِكَ مُؤْتَمِرا اللَّهُمَّ احْفُفْهُ بِمَلائِكَةِ النَّصْرِ وَ بِمَا أَلْقَيْتَ إِلَيْهِ مِنَ الْأَمْرِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مُنْتَقِما لَكَ حَتَّى تَرْضَى وَ يَعُودَ دِينُكَ بِهِ وَ عَلَى يَدَيْهِ جَدِيدا غَضّا وَ يَمْحَضَ الْحَقَّ مَحْضا وَ يَرْفِضَ الْبَاطِلَ رَفْضا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَ عَلَى جَمِيعِ آبَائِهِ وَ اجْعَلْنَا مِنْ صَحْبِهِ وَ أُسْرَتِهِ وَ ابْعَثْنَا فِي كَرَّتِهِ حَتَّى نَكُونَ فِي زَمَانِهِ مِنْ أَعْوَانِهِ اللَّهُمَّ أَدْرِكْ بِنَا قِيَامَهُ وَ أَشْهِدْنَا أَيَّامَهُ وَ صَلِّ عَلَيْهِ [عَلَى مُحَمَّدٍ] وَ ارْدُدْ إِلَيْنَا سَلامَهُ وَ السَّلامُ عَلَيْهِ [عَلَيْهِمْ‏] وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ


Hazırladı : Vüsal Əli

www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))